Skip to main content

Projektijohtaminen

Enrollment in this course is by invitation only

Tietoa koulutuksesta

Tämä kokonaisuus tarjoaa hyvän johdannon projektityön perusteisiin ja keskeisiin osaamisiin. Kurssi kertoo aloittelevan projektipäällikön kannalta oleellisimpia asioita mihin kiinnittää huomiota projektityötä organisoitaessa.

Projektiin osallistuvalle tai ohjausryhmän jäsenelle kokonaisuus tarjoaa hyvän kokonaiskuvan projektiin kiinteästi liittyvistä teemoista. Pääset myös halutessasi harjoittelemaan harjoitusten avulla. Kokeneen kouluttajan rautaiset vinkit on nyt tiivistetysti tarjolla napakkana pakettina.

Riskienhallinnan perusteet kurssissa käydään läpi riskienhallintaan liittyviä peruskäsitteitä, tutkitaan riskin luonnetta sekä opitaan miten riskienhallintaa voi toteuttaa systemaattisesti. Arvioidaan riskien vakavuutta sekä toteutumisen todennäköisyyttä. Riskien hallinta on ennakoivaa toimintaa jossa pyritään välttämään riskien muodostuminen ongelmiksi. Tutustu siis ajoissa.Kesto ja sisältö

Kokonaisuus sisältää kaikkiaan 41 videota. Videoiden yhteiskesto noin 160 min.

Johdatus projektinhallintaan
Johdanto
Intro
Projektien määritelmä
PM osaamisalueet
Vaatimusmäärittely
Käynnistyskokous
Tehokas riskienhallinta
Strategiasta palveluun
Projektin viestintä
Osittaminen – harjoitus
Projektista palveluun – harjoitus
Projektinhallinan käsitteitä – harjoitus
Riskinhallinta – harjoitus


IPMA
Johdanto
Projektin aikatauluttamisen perusteita
Projektin resurssointi
Projektin seuranta ja muutoshallinta
Projektinhallintakurssit
Tuloksen arvo menetelmä -käsitelista
Tuloksen arvo menetelmä – osa 1
Tuloksen arvo menetelmä – osa 2
Tuloksen arvo menetelmä – osa 2 – harjoitus
Tuloksen arvo menetelmä – osa 3
Tuloksen arvo menetelmä – osa 3 – harjoitus
Tuloksen arvo menetelmä – osa 4
Tuloksen arvo menetelmä – osa 4 – harjoitus
Tuloksen arvo menetelmä – osa 5
Hankkeen ja ohjelman määritelmä
Projektin ja ohjelman eroavaisuus

Projektin suunnittelu
Projektisuunnitelman tekeminen
Osittaminen
Toimintaverkkotekniikka 1-2
Toimintaverkkotekniikka 2-4
Toimintaverrkotekniikka – harjoitus

Riskienhallinnan perusteet
Mitä on riskinhallinta?
Mikä on riski?
Riskien arviointi
Riskianalyysi
Uhkien tunnistaminen
Riskinhallintaprosessi

Hanki kurssi

Haluatko hankkia tämän kurssin omaan käyttöösi?
Siirry Sovelton verkkokauppaan tästä: https://www.sovelto.fi/tuote/projektijohtaminen/

Kouluttaja

Course Staff Image #1

Kimmo Hautsalo

Senior-konsultti