Skip to main content

Projektijohtaminen

Enrollment in this course is by invitation only

Tietoa koulutuksesta

Tämä kokonaisuus tarjoaa hyvän johdannon projektityön perusteisiin ja keskeisiin osaamisiin. Kokenut konsulttimme ja projektijohtajamme Kimmo kertoo aloittelevan projektipäällikön kannalta oleellisimpia asioita mihin kiinnittää huomiota projektityötä organisoitaessa.

Projektiin osallistuvalle tai ohjausryhmän jäsenelle kokonaisuus tarjoaa hyvän kokonaiskuvan projektiin kiinteästi liittyvistä teemoista. Pääset myös halutessasi harjoittelemaan harjoitusten avulla. Kokeneen kouluttajan rautaiset vinkit on nyt tiivistetysti tarjolla napakkana pakettina.

Riskienhallinnan perusteet kurssissa käydään läpi riskienhallintaan liittyviä peruskäsitteitä, tutkitaan riskin luonnetta sekä opitaan miten riskienhallintaa voi toteuttaa systemaattisesti. Arvioidaan riskien vakavuutta sekä toteutumisen todennäköisyyttä. Riskien hallinta on ennakoivaa toimintaa jossa pyritään välttämään riskien muodostuminen ongelmiksi. Tutustu siis ajoissa.

Hanki kurssi

Haluatko hankkia tämän kurssin omaan käyttöösi?
Siirry Sovelton verkkokauppaan tästä: https://www.sovelto.fi/tuote/projektijohtaminen/

Kouluttaja

Course Staff Image #1

Kimmo Hautsalo

Senior-konsultti