Skip to main content

IT-palvelunhallinta

Enrollment in this course is by invitation only

Tietoa koulutuksesta

Tässä kurssissa käydään läpi IT Palvelujohtamisen perusteita ja tutustutaan keskeisiin käsitteisiin. Kurssi noudattelee pitkälti samaa ajattelumallia ja viitekehystä kuin ITIL palvelujohtaminen vaikka ITILiä ei erikseen mainita.

Kesto ja sisältö

IT-palvelunhallinta -kokonaisuus koostuu 33 videosta, joiden yhteiskesto on noin 110 min.

IT-palvelunhallinta 
Kokonaisuuden esittely ja johdanto
Palveluajattelu IT:ssä
Palvelun arvo
Eri tyyppiset IT-palvelut
Asiakasymmärrys
Kysynnän ymmärtäminen
Palvelun elinkaari
Palveluportfolio
Palvelukatalogi
Vaatimusten läpikäynti
Saatavuuden hallinta
Kapasiteetin hallinta
Tietoturvan hallinta
Jatkuvuuden hallinta
Muutoksenhallinta
Konfiguraation hallinta
Valvonta
Häiriönhallinta
Ongelmanhallinta
Yhteenveto ja jatkosuositukset

IT Palvelujohtamisen perusteet 
Johdanto
Palvelutasonhallinta
Asiakaskokemus ja asiakkuuskokemus
Service deskin rooli IT-palveluissa
Keskeiset käsitteet IT-palvelutuotannossa
Häiriöiden hallinta
Palvelupyynnöt
Muutoksenhallinta
Viestintä: Käyttäjän näkökulma
Lean-ajattelu Service desk työssä
Mittaaminen IT-palveluissa
Keskeisiä viitekehyksiä IT-palvelujohtamisessa
Yhteenveto

Hanki kurssi

Haluatko hankkia tämän kurssin omaan käyttöösi?
Siirry Sovelton verkkokauppaan tästä: https://www.sovelto.fi/tuote/it-palveluhallinta/