Skip to main content

Työlainsäädäntö

Enrollment in this course is by invitation only

Tietoa koulutuksesta

Monet ristiriitatilanteet ja erimielisyydet työsuhteessa johtuvat siitä, että työnantaja ei ole toiminut oikein. Esimies ei ehkä ole ollut tietoinen siitä, miten laki edellyttää häntä toimimaan. Kun tunnet esimiehenä työlakien pykälät, osaat myös toimia oikein. Tässä koulutuksessa käydään läpi tärkeimmät esimiehen velvollisuudet ja oikeudet työsuhdeasioissa. Videot katsomalla varmistat, että sinä esimiehenä toimit lain pykälien ja hyvän esimiestyön mukaisesti.


Kesto ja sisältö

Työlainsäädäntö -kokonaisuus sisältää 10 videota. Videoiden yhteiskesto noin 35 min.

Esimiehen velvollisuudet ja oikeudet työsuhteissa
Johdanto
Senior Legal Counsel Minna Laurila lakitoimisto Fondiasta esittäytyy
Miksi työoikeus on tärkeää?
Mitä esimiehen työnjohto-oikeus tarkoittaa?
Työsopimuksen muoto ja koeaika
Oletko oikeudenmukainen ja reilu esimies?
Mikä on esimiehen vastuu työhyvinvoinnista?
Miten toimia kiusaamistilanteissa?
Miten puutut päihdeongelmiin?
Työntekijän sairaspoissaolot
Työsuhteen päättäminen
Luettavaa
Testaa tietosi


Hanki kurssi

Haluatko hankkia tämän kurssin omaan käyttöösi?
Siirry Sovelton verkkokauppaan tästä: https://www.sovelto.fi/tuote/tyolainsaadanto/

Kouluttaja

Course Staff Image #1

Minna Laurila

Senior Legal Counsel