Skip to main content

Lupa loistaa & Aivojen käyttötaidot

Enrollment in this course is by invitation only

Aivojen käyttötaidot

Tämä suositeltu kokonaisuus auttaa tietotyön tekijää kiireiden ja stressin keskellä. Tämän kokonaisuuden jälkeen ymmärrät aivojesi toimintaa paremmin ja tiedät miten kehittää itseäsi ja toimintaasi. Kurssi kertoo ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeistä aivojen käyttötaidoista joilla voidaan ehkäistä stressiä ja parantaa kommunikaatiota ja keskittymiskykyä. Psykologi, valmentaja Ville Ojanen johdattelee asiantuntevasti ja koukuttavasti aivojen sopukoihin.

Lupa loistaa

Lupa loistaa – kokonaisuus on itsereflektiivinen oppimisprosessi, jonka avulla
• löydät todellisen potentiaalisi 
• vahvistat työhyvinvointiasi
• vauhditat henkilökohtaista kehittymistäsi

Se perustuu
• psykologisiin tutkimuksiin siitä mikä saa ihmisen voimaan hyvin ja olemaan tuottava työssään
• koko ihmistä aktivoivaan ammatticoaching-osaamiseen
• moderniin urajohtamisen tietämykseen
• tehokkaimpiin tunneälykkyyden kehittämisen menetelmiin
• pelillistämiseen tehokkaan kehittymisen keinona
• Työn mielekkyyden johtaminen - käytännön opas -kirjan ajatuksiin ja aineistoon (Kati Järvinen, Talentum, 2015)

Kesto ja sisältö

Lupa loistaa-valmennus sisältää 13 videota ja työkirjan. Videoiden yhteiskesto noin 60 min.
Aivojen käyttötaidot -kokonaisuus sisältää 24 videota, joiden yhteiskesto on noin 110 min.

Lupa loistaa
Intro
Lahjakkuus ja potentiaali
Työhön liittyvät kiinnostukset
Kyvykkyys ja taidot
Motivaattorit
Vahvuudet ja heikkoudet
Arvot ja merkityksellisyys
Itsensä toteuttaminen
Työhön liittyvät tarpeet
Elämän tasapaino
Uravisio ja -tavoitteet
Mielekäs toiminta
Kehityssuunnitelma
Timantti-työkirja

Aivojen käyttötaidot
Johdanto
Asiantuntijan Ville Ojasen esittely
Keskittymiskyky
Paineenkäsittelykyky
Palautumistaito
Vaikuttava aivojen käyttö
Yhteistyötaidot
Kertaus pääteemoista

Resilienssi
Johdanto
Itsetunto
Järjestelmällisyys
Sosiaaliset taidot
Proaktiivisuus
Keskittymiskyky
Joustava ajattelu
Asenne


Resilienssin kehittäminen
Johdanto
Keskittymiskyky
Joustava ajattelu
Proaktiivisuus
Asenne
Sosiaaliset taidot
Järjestelmällisyys
Itsetunto

Hanki kurssi

Haluatko hankkia tämän kurssin omaan käyttöösi?
Siirry Sovelton verkkokauppaan tästä: https://www.sovelto.fi/tuote/lupa-loistaa/

Kouluttajat

Ville Ojanen

psykologi, FT

Course Staff Image #2

Kati Järvinen

Course Staff Image #1