Skip to main content

Ensiapu

Tietoa koulutuksesta

Ensiaputilanteet tulevat aina yllättäen. Miten toimin niissä? Miten tunnistan autettavan henkilön avun tarpeen? Miten toimin oikein hätääntymättä itse? Ensiaputaidot ovat kaikkien kansalaistaitoja. Tällä kurssilla opit tunnistamaan erilaisia ensiaputilanteita ja toimimaan niissä oikealla tavalla. Katso videot ja kertaa asioita säännöllisin väliajoin. Voit pelastaa taidoillasi ihmishengen! Sisältö on tehty erityisesti toimistoympäristössä tapahtuvia ensiaputilanteita silmälläpitäen.


Kesto ja sisältö

Kokonaisuus sisältää kaikkiaan 19 videota. Videoiden yhteiskesto noin 30 min.

Hätäensiapu 
Ensiapukouluttaja Sanna Ahonen esittäytyy
Mitä hätäensiapu on ja miten tilanteessa toimitaan
Tajuttoman ensiapu
Ensiaputilanteen hätäilmoitus numeroon 112
Nenäverenvuodon ensiapu
Suuren verenvuodon ensiapu
Sokin ensiapu
Haavojen kotihoito-ohjeita
Ensiapu, kun vierasesine joutuu hengitysteihin
Ensiapu painelu-puhalluselvytys-tilanteessa
Defibrillointi-laite ensiaputilanteissa
Tärkeät ensimmäiset minuutit ensiaputilanteessa

Sairaskohtaukset 
Pyörtyneen ensiapu
Sydänperäinen rintakipu
Aivoverenkiertohäiriö
Voimakas allerginen reaktio
Diabeetikon heikotus
Kouristelu

Testaa tietosi 
Ensiapukurssin loppusanat


Kouluttaja

Course Staff Image #1

Sanna Ahonen

-ETK (Ensiavun- ja terveystiedonkouluttaja, SPR)
-sairaanhoitaja
-psykoterapeutti
-ryhmäliikuntaohjaaja

Enroll